Od 2 do 4 września w harcerskim ośrodku „Pólko” 94 uczniów „Menedżera” brało udział w integracyjnym obozie klas pierwszych

oraz obozie kondycyjno – szkoleniowym uczniów klas o profilu policyjnym i mundurowym. Pierwszy dzień to budowa obozu,

zakwaterowanie „cywili” oraz pierwsze zajęcia z instruktorami. Po kolacji dyrektor szkoły zapoznał uczniów klas pierwszych z

statutem i regulaminem szkoły, omówił szkolne systemy oceniania oraz punktowy system oceniania zachowania. W trakcie obozu

uczniowie brali udział w grach i zabawach integracyjnych, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem

instruktorów z OSP Ratownik. W ramach ćwiczeń przewidzianych dla profili mundurowych uczniowie zaliczyli podstawy

ratownictwa wodnego, strzelectwa i samoobrony, survivalu, technik interwencyjnych oraz symulację strzelecką z wykorzystaniem

replik ASG. Natomiast w ramach rekreacji brali udział w zajęciach z paintball-u zwykłego i laserowego, kajaków i w turnieju

megapiłkarzyków.  Wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczyli także w spotkaniu z komendantem Straży Miejskiej w Świeciu

panem Romanem Witt, który poruszył zagadnienia związane z bezpieczeństwem, w tym z cyberprzemocą i cyberprzestępstwami.

Cieszymy się, że uczniowie bardzo pozytywnie wspominają wyjazd i jednogłośnie stwierdzili, że taka integracja jest najlepszym

sposobem na poznanie nowych kolegów i koleżanek w nowej szkole.

2 września o godzinie 10.00 w sali Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka” odbyło się uroczyste

rozpoczęcie roku szkolonego uczniów ‘Menedżera”.

Po odegraniu hymnu, nastąpiło przemówienie dyrektora szkoły P. Krzyżanowskiego, w którym poruszył istotne sprawy związane

z nowym rokiem szkolnym i wyzwaniami jakie czekają na uczniów klas pierwszych oraz tegorocznych maturzystów.

W dalszej części przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali szkolne legitymacje.

     

Wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole, w sumie 82 uczniów po skończonej uroczystości udało się na

3-dniowy obóz integracyjny w harcerskim ośrodku Pólko. Wszystkim uczniom „Menedżera” życzymy udanego roku szkolnego.

19 czerwca o godzinie 9.00 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZSM. Kameralny charakter

uroczystości, która odbyła się na terenie szkoły, stał się faktycznie rodzinnym zakończeniem zajęć dla uczniów.

Nagrody stypendialne dyrektora za wyniki oraz nagrody za zaangażowanie w życie szkoły i środowiska

lokalnego, podziękowania dla wychowawców i nauczycieli dopełniły część oficjalną tej uroczystości.

Osiągnięcia naszych uczniów w olimpiadach i konkursach

uczniów Zespołu Szkół Menedżerskich

w roku szkolnym 2018 - 2019.

październik 2018

Ogólnopolska Kampania

Historyczna- Bohater-on-

włącz historię

Klasa III LO

udział

listopad 2018

"Parada Kontynentów"

 

Szkoła- I miejsce

styczeń 2019

XV Wojewódzki Komkurs

Historyczny 'Zabytki

naszego regionu'

Anna Gadzińska

udział

marzec 2019

Ogólnopolski Konkurs

Historyczny 'Krąg PLUS'

Karol Klimczak,

JakubKriewald,

Damian Owczarek,

Damian Dąbrowski,

Szymon Gruszczyk

Karol Klimczak-

dyplom

wyróżnienia

kwiecień 2019

Międzywojewódzki Konkurs-

'Krótki film o HIV'

Amelia Fajfer,

Paulina Bielińska,

Dorian Nica,

Monika Borek,

Kamil Kiełpiński

udział

kwiecień 2019

Międzyszkolny Konkurs

Mediewistyczny

Bartosz Wyżlic,

Karol Klimczak,

Bartosz Dąbrowski

Szkoła-

III miejsce

maj 2019

Konkurs Historyczny

'Chrzest Polski'

Albert Tynkiewicz,

Maciej Jagielski,

Karol Życzyński

Szkoła-

I miejsce

 

 

Jak co roku, na Zamku w Świeciu odbył się konkurs historyczny „Bieg po zabytkach” . Reprezentanci szkół podstawowych mieli za zadanie pokonanie określonej trasy obejmującej ważne dla Świecia miejsca. Na podstawie mapy docierali do punktów, na których musieli rozwiązać zagadkę. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Gruczna. Drugie miejsca zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, natomiast trzecie Szkoła Podstawowa nr 5. W imprezę zaangażowani byli uczniowie z Zespołu Szkół Menedżerskich, którzy w roli wolontariuszy oprowadzili drużyny po wybranych punktach. Brawa dla Wszystkich !!!

Podsumowanie konkursu wiedzy organizowanego przy okazji kwietniowego Święta Chrztu Polski i zajęć

edukacyjnych w Izbie Regionalnej w Świeciu.

Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu

z klasy III Technikum.

Gratulujemy zwycięzcom !!!

W dniu 26 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego

dla klas maturalnych w ośrodku kultury "Stokrotka". Jak zawsze wręczono nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz

za zaangażowanie w życie szkoły. Nagrody również ufundowali Starosta Świecia oraz Burmistrz miasta.

Na koniec klasy II LOT i III Ti zaprezentowały krótką oprawę artystyczną. 

Dzień otwarty

W dniu 25 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty.Serdecznie dziękujemy szkołom ze Świecia, powiatu świeckiego oraz za indywidualne przyjście uczniów, a także rodziców na Dzień Otwarty w ZSM. 


Życzymy samych sukcesów.

Drużyna z ZSM zajęła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Mediewistycznym, który odbył się

5 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy !!!

Tydzień Sportu i Zdrowego Odżywiania - Herobox.

Kolejne zajęcia klas policyjnych i wojskowych. Sprawność, wytrzymałość, kondycja, technika – ćwiczymy i doskonalimy w

Hero Box. Profesjonalny sprzęt i doradztwo instruktorów na pewno dadzą pozytywne rezultaty!

Targi Edukacyjne 2019

14 marca w hali widowiskowo – sportowej w Świeciu uczestniczyliśmy w targach edukacji i pracy. Za przygotowane stanowisko otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie. To już drugie w przeciągu trzech ostatnich lat.

Chrząszcz brzmi w trzcinie....

Dzień 8 marca przywodzi każdemu na myśl Święto Kobiet. W tym roku czas ten obchodziliśmy tradycyjnie, bowiem na korytarzach, w salach i pokoju nauczycielskim dostrzec można było czekoladki, kwiaty. Jednak mając w pamięci obchodzony 21 lutego Dzień Języka Ojczystego, chcieliśmy połączyć jego obchody z Dniem Kobiet. Przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Ortograficzno – Językowy ,,Ortografia jest kobietą”. Na teście pojawiły się jedynie rzeczowniki żeńskie oraz pytania sprawdzające umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym. Miejsce I zajęła Małgorzata Czubak z klasy IV TA, miejsce II przypadło Amelii Fajfer z klasy III LO, a miejsce III zajęła męska część społeczności uczniowskiej: Bartek Dąbrowski kl. IV TA oraz Jakub Kriewald – kl. I T. Gratulujemy!

Warta Honorowa

1 marca o godzinie 18 nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych. Warte honorową

wraz z żołnierzami WP trzymali uczniowie naszej szkoły.

     
   

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Izbie Regionalnej

1 marca 2019 roku odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego

podziemia. W Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej zajęcia poprowadził Pan Michał Goliński. Prelekcje skierowane były do młodzieży

szkolnej. Z naszej Szkoły w wydarzeniu wzięła udział klasa II LO w ramach lekcji historii.