O szkole

Nieco historii
Zespół Szkół Menedżerskich Sp. z o.o. zwana popularnie „Menedżer”, rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2013 roku i jest kontynuatorem dawnego Zespołu Szkół Menedżerskich, utworzonego w 1996 roku. Założycielem, właścicielem i pierwszym dyrektorem szkoły był Józef Wasiak, znany w lokalnym środowisku działacz społeczny, radny Rady Miejskiej oraz prezes klubu piłkarskiego „Wda” Świecie. Szkoła kształciła początkowo ekonomistów, jednak w kolejnych latach zdecydowano o otwarciu nowych kierunków, co spotkało się z zainteresowaniem młodzieży i spowodowało znaczne zwiększenie liczby uczniów ZSM. Obecnie dyrektorem szkoły jest wieloletni nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz etyki Przemysław Krzyżanowski. Podejmowane przez nas działania na polu szeroko rozumianej indywidualizacji pracy z uczniem zostały docenione przez zespół wizytatorów, panów A. Wnorowskiego i Z. Blinkiewicza, którzy przeprowadzali badania ewaluacyjne w ZSM w okresie od 23 maja do 30 czerwca 2016 roku.

Co nas wyróżnia
Jako pracownicy szkoły prywatnej kładziemy szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości edukacyjne. Nie uznajemy stwierdzenia „słaby uczeń” zdając sobie sprawę, że jest to przede wszystkim osoba, której należy i trzeba poświęcić zdecydowanie więcej czasu, tak dostosowując formy i metody pracy, aby maksymalnie wykorzystać mocne strony oddanego nam pod opiekę młodego człowieka. Gwarantujemy, że z naszej strony podejmiemy wszelkie działania, aby w należyty sposób przygotować Państwa dzieci do egzaminu dojrzałości i egzaminów zawodowych oraz a może przede wszystkich do wkroczenia w dorosłe życie i odniesienie sukcesu w karierze zawodowej.

Dodatkowe atuty
Naszym dodatkowym, ale stałym atutem są nieliczne klasy, co ma szczególne znaczenie w przypadku klas techników i zajęć z przedmiotów zawodowych, na których nauczyciel pracuje z grupką kilku – kilkunastu osób. Pozwala to na jeszcze lepsze „dotarcie” do ucznia i zwiększa szanse na uzyskanie przez niego wyższych wyników na egzaminach zawodowych. Najlepszym tego przykładem jest technikum geodezyjne, które w roku szkolnym 2012 – 2013 sklasyfikowano na 11 miejscu w Polsce ze wszystkich techników o tym kierunku nauczania.

Oferta edukacyjna
„Menedżer” to prywatna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, a więc taka, w której realizuje się ministerialny program nauczania, zdaje egzamin maturalny i egzaminy zawodowe oraz wydaje świadectwa uznawane w całej Polsce.Jako szkoła dysponujemy bardzo bogatą ofertą edukacyjną, umożliwiającą podjęcie nauki w liceum ogólnokształcącym, w tym także o profilu policyjnym oraz technikach – informatycznym, geodezyjnym, urządzeń i systemów energii odnawialnej, logistyki, hotelarstwa, ochrony środowiska, czy ekonomicznym. Naszym dodatkowym, ale stałym atutem są nieliczne klasy, co ma szczególne znaczenie w przypadku klas techników i zajęć z przedmiotów zawodowych, na których nauczyciel pracuje z grupką kilku – kilkunastu osób.

Bezpieczeństwo
Budynek szkolny, do którego bezpośrednio prowadzi jedyna droga, zlokalizowany jest na obrzeżach osiedla Marianki i oddalony od dworca PKS o około 7 minut drogi. Takie położenie wraz z systemem kamer zewnętrznych jak i wewnętrznych zapewnia bezpieczeństwo Państwa dzieciom, a każda obca osoba pojawiająca się w pobliżu szkoły jest od razu identyfikowana jako osoba spoza społeczności szkolnej ZSM. W ten sposób obniżamy możliwość kontaktu z osobami podejrzanymi, z czym maja ogromny problem szkoły z dużą ilością uczniów trudnych do identyfikacji i położonych w centrach miast. W roku szkolnym 2012 – 2013 szkoło uzyskała certyfikat „Bezpieczna szkoła”, co tylko potwierdza wysoką jakość podejmowanych działań wychowawczych.

Baza lokalowa
Szkoła, która początkowo mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach, posiada obecnie własną bazę lokalową w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6, oraz dzierżawi część pomieszczeń, w tym sale sportowe w Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu, zapewniając w ten sposób swoim uczniom realizację zajęć w najwyższym standardzie wymagań dla ćwiczeń fizycznych. Jednocześnie współpracujemy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – Dział Sportu i Rekreacji, pod który podlegają obiekty sportowe „Orlik” a także z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF Marianki.

Wyposażenie
Wszystkie pracownie i pomieszczenia lekcyjne są standardowo wyposażone w posiadające atesty umeblowanie, stanowiska nauczycielskie z komputerami, drukarkami, rzutnikami multimedialnymi. W części pomieszczeń dodatkowo zainstalowano systemy kina domowego, np. pracownia historii i wiedzy o społeczeństwie, geograficzna, j. polskiego i angielskiego, co umożliwia prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny, ciekawy i dynamiczny, pozwalając jednocześnie na dostosowanie formy i metod nauczania do indywidualnych możliwości każdego ucznia. W pracowniach matematycznych i informatycznej znajdują się ścienne tablice multimedialne. W szkole znajdują się dwie pracownie typowo informatyczne, pracownia geodezyjna z komputerami i niezbędnymi instrumentami pomiarowymi dla tego kierunku jak tachimetry elektroniczne, niwelatory, itp.

„Nie samą szkołą uczeń żyje”
Myślimy o uczniu także poza szkołą, tym bardziej, że młody człowiek, który podlega obowiązkowi edukacyjnemu spędza w szkole średnio 6 – 7 godzin, licząc od godziny 8.00 do 14.00, a najczęściej do 15.00. Dlatego tez wiedząc jak ważną rolę odgrywa wypoczynek i relaks zdecydowaliśmy się wesprzeć naszych uczniów w wielu działaniach, które są im w tym pomocne. Od roku szkolnego 2013 – 2014 drużyna piłkarska „Menedżer” uczestniczy w profesjonalnej lidze piłki halowej „Stalex” , aktywnie rozpoczęła swoją działalność grupa wolontariuszy (współpraca z Centrum Wolontariatu „EFFATHA” z Chełmna) nad którymi opiekę objęła pani Anna Stawarz, oraz grupa taneczna pod kierunkiem instruktorki pani Jowita Peron, i opieką nauczycielek Joanny Syty. Swoje pasje realizują również młodzi informatycy graficy pod kierunkiem mgra Michała Tuszyńskiego. Wśród uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach fizycznych rozlosowano 20 karnetów na siłownię w Fitness Club Top Notch. Pamiętamy także o wrażeniach smakowych a nasi uczniowie korzystają ze specjalnych zniżek w pizzerii „Gucio” na osiedlu Kościuszki. Uczniowie mają także możliwość korzystania z siłowni oraz zajęć fitness prowadzonych przez Panią Aleksandrę Chodkiewicz.

Działalność szkolna

Działania ekologiczne – O ekologii dla najmłodszych w UM Świecie

Sprzątanie Świata

Działalność ekologiczna – „Niepodległościowe śmieciobranie”

W ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, uczniowie brali udział w warsztatach filmowych – październik 2018