Polityka prywatności

Szkoły dzienne

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Menedżerskich sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kujawska 2. Inspektorem Ochrony Danych jest sekretariat@zsm-swiecie.pl, tel 52 332 43 56 – dla Zespołu Szkół Menedżerskich sp. z o.o.  

Szkoły zaoczne

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Policealnych sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kujawska 2. Inspektorem Ochrony Danych jest sekretariat@zsm-swiecie.pl, tel 52 332 43 56 – dla Zespół Szkół Licealnych i Policealnych sp. z o.o.