Naród bez historii, jest jak drzewo bez korzeni.

10 października, w 84 rocznicę pierwszych masowych egzekucji na mieszkańcach Świecia, przedstawiciele klas mundurowych Zespołu Szkół Menedżerskich, złożyli wiązankę pod pomnikiem pomordowanych na Małym Rynku. Delegacja młodzieży „Menedżera” zrobiła to również w imieniu dotychczasowego organizatora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ziemi Świeckiej, a także Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, Centrum Kultury w Świeciu i Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.