Sprzątanie Świata 2022

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. W naszej szkole odbyło się 16 września br. w czasie zajęć uczniowie naszej szkoły podzielili się na grupy i pod opieką nauczycieli wyruszyli na zbieranie śmieci.