Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/23

1 września 2022 roku w sali widowiskowej Kina Wrzos odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022 – 2023 uczniów Menedżera

Szczególnie serdecznie powitano uczniów 4 klas pierwszych – dwóch klas licealnych oraz klas technikum informatycznego i logistycznego.

Po oficjalnym przemówieniu dyrektora szkoły P. Krzyżanowskiego pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje szkolne, stając się w ten sposób pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.