Rocznica egzekucji Świecian

Uczcili pamięć pomordowanych mieszkańców Świecia.

Przypadająca na początku października, 83 rocznica pierwszych masowych egzekucji dokonanych na mieszkańcach Świecia przez hitlerowskich najeźdźców, została upamiętniona przez uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Menedżerskich.

Młodzież klas starszych, w pełnym umundurowaniu oraz ich młodzi koledzy z klas pierwszych, jeszcze bez wojskowych i policyjnych uniformów, udali się na plac Małego Rynku.

Krótka przemowa dyrektora szkoły P. Krzyżanowskiego, który przybliżył uczniom wydarzenia z tamtego okresu, patriotyczne wiersze odczytane przez Aleksandrę Zielińską i Huberta Wiśniewskiego, oraz złożona wiązanka i zapalone znicze w imieniu wszystkich świeckich szkół, nadały tej chwili uroczysty charakter.

„Naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni”, tym bardziej wypada młodzieży szkolnej uczcić ten dzień, gdyż wśród pomordowanych znalazło się wielu nauczycieli oraz działaczy społecznych i kulturalnych, ale i także duchownych, lekarzy, prawników i przedstawicieli innych zawodów.

W imieniu dyrekcji szkoły składamy również podziękowania instruktorowi Radosławowi Góra za przygotowanie młodzieży mundurowej do uroczystości a nauczycielowi języka polskiego pani mgr Katarzynie Lasocie za oprawę i wsparcie artystyczne.