KCBRD – Mistrzowie w drodze

20 września uczniowie ZSM jako jedyni w mieście mieli możliwość uczestnictwa w specjalnym spotkaniu i kursie poświęconym bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Prelekcje poprowadzili panowie Tadeusz Fałowski i Mateusz Grzebinoga z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z mł. aspirant Agnieszką Bubień i aps. sztabowym Remigiuszem
Rakowskim z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy wsparciu firmy Orlen.

Młodzież miała możliwość obejrzeć film „Mistrzowie w drodze”, zapoznać się z działaniem refleksomierza i aparatu krzyżowego oraz wagą przeciążeń i symulatorem zderzeń.


Prelegenci omówili i przedstawili bardzo szczegółowo kwestię skutków zderzeń przy wskazanej prędkości. Na koniec spotkania uczniowie rozwiązywali test a trójka z najwyższą oceną odbędzie darmowy i specjalistyczny trening doskonalenia techniki jazdy w ośrodku wyposażonym w płyty poślizgowe oraz tor szkoleniowy.