Uroczystość Honorowych Dawców Krwi

14 stycznia 2024 r. podczas sobotniego uroczystego spotkania w Urzędzie Miejskim w Świeciu uhonorowano medalami i odznaczeniami kilkudziesięciu krwiodawców.

Jednym z nich jest Marek Jurowicz, dla wielu z nas „Górnik”, instruktor naszej szkoły, współprowadzący profil mundurowy. Gratulujemy i dziękujemy za Twoją postawę!