Rekrutacja 2024/2025

Stając przed wyborem kolejnej szkoły zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Jakie oferuje kierunki kształcenia? Jaki klimat panuje w tej szkole?

Zespół Szkół Menedżerskich jest szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej, a więc wydająca wszystkie dokumenty uznawane w Polsce i Unii Europejskiej i przeprowadzająca jako ośrodek egzaminacyjny wszelkie egzaminy zawodowe i maturalne.

Jest szkołą nastawioną na szeroko rozumianą indywidualizację pracy z uczniem. Czym więc różnimy się od innych szkół w regionie dlaczego to do nas powinieneś przyjść?

Zapewniamy bogatą ofertą edukacyjną z szerokimi możliwościami wspierania naszych uczniów w dążeniu do realizacji jego celów. Nasi absolwenci są poszukiwani jako pracownicy, należą do ścisłej grupy poszukiwanych na obecnym rynku pracy, nie tylko w regionie ale w Polsce i Europie.

W ramach ZSM proponujemy następujące kierunki kształcenia:

Liceum ogólnokształcące o profilu:
ogólnym
„Pro Active Life” NOWOŚĆ
kosmetycznym
policyjnym
wojskowym

Technika:
Technik informatyk o specjalnościach:
– grafik komputerowy,
– e-sport,
– programowanie.
Technik logistyk
Technik ochrony środowiska
Technik hotelarstwa

POBIERZ PODANIE I KWESTIONARIUSZ
Wersja do druku

Zasady rekrutacji zdalnej i ewentualnie bezpośredniej do Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu na rok szkolny 2024 – 2025

Informacje ogólne

 1. Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
 2. Zespół Szkół Menedżerskich składa się z liceum ogólnokształcącego oraz techników: informatycznego, logistycznego, ochrony środowiska, hotelarstwa i ekonomii
 3. Utworzenie oddziału następuje już przy 7 osobach zainteresowanych danym zawodem
 4. Rodzice oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z ofertą szkoły oraz obowiązującą dokumentacją – statut szkoły, regulaminy, procedury.

Zasady rekrutacji

 1. Pobranie, wypełnienie, odesłanie podania i kwestionariusza osobowego kandydata i jego rodzica, do nauki w ZSM Świecie na adres: sekretariat@zsm-swiecie.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie szkoły
 2. Złożenie w terminie wskazanym przez właściwego ministra oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. W przypadku przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty, dostarczenie ich wyników
 4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej lub bezpośredniej w siedzibie szkoły
 5. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisje rekrutacyjną i na jej podstawie podjęcie decyzji przez dyrektora o wpisaniu kandydata na listę uczniów ZSM w Świeciu
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez informację elektroniczną oraz w wersji papierowej w szkole – lista w sekretariacie
 7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSM Świecie przez kandydata
 8. Ogłoszenie listy kandydatów ostatecznie przyjętych do ZSM Świecie