Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo

Decyzją MEN od 1 czerwca 2020 roku, uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji jest uzależniony od kilku czynników, w tym możliwości i warunków w szkole, potrzeb ucznia, oraz zachowania reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Dlatego też , jeśli zdecydujecie Państwo, że udział Państwa dziecka w tych konsultacjach jest faktycznie niezbędny, prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie w sekretariacie szkoły w terminie do 22 maja do godz. 15.00. Po ustaleniu z jakich przedmiotów i jaka ilość uczniów potrzebuje danych konsultacji, przygotujemy harmonogram konsultacji i poinformujemy Państwa o dniach i godzinach spotkań z nauczycielami. Rodzic ucznia niepełnoletniego, a uczeń pełnoletni wypisuje zgodę na uczestnictwo w konsultacjach.

Jednocześnie uczeń, który ma uczestniczyć w konsultacjach jest zobowiązany dostarczyć do szkoły w dniu konsultacji dwa oświadczenia: jedno związane ze stanem zdrowia oraz drugie o świadomości zwiększonego ryzyka zarażenia wirusem. Oba oświadczenia będą w okresie kilku dni dostępne na stronie internetowej szkoły oraz jako załącznik w dzienniku elektronicznym.

Oświadczenia w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisują rodzice/opiekunowie prawni.

Oświadczenia uczniów pełnoletnich podpisują sami uczniowie.

Treści zgody na udział w konsultacjach oraz oświadczenia zawarte znajdują się poniżej do pobrania.