Zasady postępowania w przypadku przejścia na naukę w trybie hybrydowym