Previous Next Play Pause
Tłusty czwartek i stypendia na ferie Tłusty czwartek i stypendia na ferie
Uroczystość związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości Uroczystość związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości
Życzenia Życzenia
Bezpłatna nauka Bezpłatna nauka
Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów

REKRUTACJA

Stając przed wyborem kolejnej szkoły zastanawiasz się, jakie oferuje kierunki kształcenia, jakim zapleczem technicznym dysponuje, jakie podejście do ucznia mają nauczyciele i jaki klimat panuje w tej szkole. Musisz więc wiedzieć, że Zespół Szkół Menedżerskich jako szkoła prywatna z uprawnieniami szkoły publicznej, a więc wydająca wszystkie dokumenty uznawane w Polsce i Unii Europejskiej i przeprowadzająca jako ośrodek egzaminacyjny wszelkie egzaminy zawodowe i maturalne, jest szkołą nastawioną na szeroko rozumianą indywidualizację pracy z uczniem, kreowaną  według badań ewaluacyjnych na najwyższym poziomie w połączeniu z pełną realizacją obowiązującej podstawy programowej. Czym więc różnimy się od innych szkół w regionie? Bogatą ofertą edukacyjną i szerokimi możliwościami wspierania naszych uczniów w dążeniu do realizacji jego celów.

Wybierając ZSM, wybierasz wiele możliwości spośród zawodów, których pracownicy należą do ścisłej grupy poszukiwanych na obecnym rynku pracy, nie tylko w regionie ale w Polsce i Europie. W ramach ZSM proponujemy technika: informatyczne z grafiką komputerową, logistyczne, geodezyjne, ochrony środowiska, hotelarstwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, oraz liceum o profilu ogólnym, policyjnym, wojskowym lub dziennikarskim.

Dodatkowo oferujemy: komplet bezpłatnych podręczników do klasy pierwszej i drugiej, zajęcia wyrównujące i poszerzające wiedzę, przygotowujące do olimpiad i konkursów, zajęcia pozaszkolne na siłowni, fitness, ubezpieczenie w cenie czesnego, brak opłat tzw. Komitetu rodzicielskiego, dofinansowanie zakupu umundurowania, wycieczek tematycznych - zawodowych, wyjazdów i obozów kondycyjno – szkoleniowych.

 

NASZE KIERUNKI NAUCZANIA

MATERIAŁY PROMOCYJNE ZSM

Ulotka reklamowa ZSM

Prezentacja reklamowa ZSM

Kwestionariusz

Podanie

 FILMY