Wpłaty

Konto bankowe: SZKOŁY DZIENNE
Zespół Szkół Menedżerskich ul. Żwirki i Wigury 6
85-105 Świecie
Numer konta:
09 2490 0005 0000 4600 5506 1732

Konto bankowe: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Zespół Szkół Licealnych i Policealnych
ul. Żwirki i Wigury 6
85-105 Świecie
Numer konta:
09 2490 0005 0000 4600 9505 3280