Technikum Informatyki

Mamy sposób jak połączyć pożytek z nauki w technikum informatyki z zainteresowaniami ucznia

Zawody przyszłości to  dla współczesnych rodziców duże zaskoczenie a czasami wręcz niedowierzanie. Sytuacja taka wynika z ciągłego postępu i pojawianiu się nowych dziedzin ludzkiej aktywności. Nie inaczej jest z najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą IT. Wczorajszy „informatyk” odchodzi w zapomnienie a na jego miejscu pojawiają się wysokiej klasy specjaliści IT – programista, grafik komputerowy, administrator sieci, developer czy tester. Coraz większą popularnością cieszy się także E-sport, a więc forma sportu elektronicznego, przyciągając rzesze wiernych fanów (6 mln na rok 2017), oraz nowych graczy biorących udział w Polskiej Lidze Esportowej. To już nie tylko zabawa ale profesjonalne przedsięwzięcie w postaci tworzenia, testowania i rywalizacji w trakcie zawodów e-sportowych.

Dlatego też wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych uczniów oraz coraz powszechniej obowiązującym trendom, zdecydowaliśmy, że w Technikum Informatyki Zespołu Szkół Menedżerskich od roku szkolnego 2018/19 rozpoczynamy nabór do klasy z profilem e-sport. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z historią gier, zasadami tworzenia scenariusza, wykorzystywanymi programami graficznymi, a także sami stworzą własne drużyny oraz reprezentację szkolną aby rozpocząć rywalizację z innymi szkołami i drużynami. Specjalnie przygotowana pracownia komputerowa, odpowiedni sprzęt oraz wyjazdy na e-sportowe wydarzenia to najważniejsze z wielu atrakcji dla uczniów, którzy zdecydują się na profil e-sportu w Zespole Szkół Menedżerskich.

Technik informatyk to kierunek, który umożliwia przygotowanie do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki, w której mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Absolwent ma możliwość znalezienia pracy na stanowiskach takich jak: administrator sieci komputerowych, projektant systemów komputerowych, programista itp.

Więcej o rekrutacji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej  nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/1/2005 z dnia 26 września 2005r.

Typ szkoły: technikum
Podbudowa programowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
Podstawa programowa:
– podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2017 roku
– podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 roku

Kwalifikacje
podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2017 roku
EE.08 – montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 – programowanie tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 roku
INF.02 – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Warunki przyjęcia:
wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
uiścić wpisowe
dostarczyć 4 zdjęcia
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:
– z internetu (stały dostęp)
– z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)
– z biblioteki (skomputeryzowanej)
– z siłowni
– z wyjazdów na wycieczki
– z wyjazdów do teatru
– ze stypendium
– z ubezpieczeń, których koszty ponosi szkoła w całym okresie nauczania
– z dopłat do wycieczek
– z pracowni komputerowych

Nauka trwa 5 lat i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Język polski
Język angielski
Język francuski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństa
Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:
GeografiaMatematykaHistoria i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Systemy operacyjne
Urządzenia techniki komputerowej
Sieci komputerowe
Witryny i aplikacje komputerowe
Systemy baz danych
Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
Administracja bazami danych
Programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w branży informatycznej, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w technikum).

Poznan Game Arena 2019