Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące „Menedżer” –  nauka trwa 4 lata, uczniowie mogą wybrać zajęcia dodatkowe o profilu:

  1. policyjnym
  2. wojskowym
  3. dziennikarskim
  4. strażackim
  5. kosmetycznym
  6. „Active Pro Life”

NOWOŚĆ 
„ACTIVE PRO LIFE”

Od połowy marca 2020 roku, z niewielką przerwą we wrześniu i części października, uczniowie uczestniczą w zdalnym nauczaniu. Godziny spędzone przed komputerem, bardzo często w jednej pozycji, ze wzrokiem utkwionym w monitor i słuchawkami na uszach, negatywnie odbijają się na zdrowiu młodych ludzi. Nadwaga, pojawiające się i/lub pogłębiające wady postawy, zniechęcenie do aktywności oraz ogólne osłabienie organizmu, nie rokują na zdrowe życie w kolejnych latach. Dlatego też w ramach nauki w Zespole Szkół Menedżerskich, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i ich rodziców. Proponujemy naukę w liceum na nowym profilu – Pro Activ Life. W ramach dodatkowych zajęć odbywać się będą następujące działania:
na początku roku oraz w kolejnych semestrach przesiewowe badanie wad postawy (współpraca z fizjoterapeutą), po którym rodzic otrzyma protokół rehabilitacyjny, analiza i wzorce ruchowe ciała, modelowanie sylwetki, wzmacnianie wybranych partii mięśniowych oraz zajęcia ze sportów i sztuk walki, w tym elementów samoobrony.

Dodatkowo proponujemy porady kosmetologiczne, trening motywacji, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz obozy. Jeśli zauważyliście u swojego dziecka problemy z aktywnością ruchową oraz zachowania związane z nieśmiałością i krępacją ze względu na ylwetkę, ten profil jest doskonałym rozwiązaniem, które zapewni nie tylko poprawę zdrowia fizycznego ale również nastrój i właściwe nastawienie do życia rówieśniczego.

NOWOŚĆ 
PROFIL KOSMETYCZNY

Sztuka zarządzania urodą może stać się Twoją silną stroną!

Piękne włosy, zadbane dłonie, subtelny makijaż – w ten sposób każda dziewczyna i każda kobieta bez większego problemu wyróżnią się spośród tłumu. Poznańskie Targi Kosmetyczne – LOOK i beautyVision, Ogólnopolskie Konkursy firm kosmetycznych uznanych marek, jednoznacznie wskazują na ogromne zainteresowanie piękniejszej części ludzkości tą tematyką.

Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć nabór do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu na profil kosmetyczny. Nauka realizowana na zajęciach dodatkowych i dotycząca szeroko rozumianej kosmetologii, pozwoli na zapoznanie się z dawnymi i sprawdzonymi metodami dbania o cerę, zapozna z nowościami kosmetycznymi oraz obecnie obowiązującymi trendami makijażu, manicure, pedicure, uczesania oraz ogólnymi zasadami w kosmetologii estetycznej. Jak zrobić pmu, czyli makijaż permanentny? Jak dostosować ubiór do swojej sylwetki? Jaki ma być Twój styl? Tego wszystkiego możesz się dowiedzieć podczas zajęć dodatkowych i z powodzeniem wykorzystać w życiu codziennym!

Więcej o profilu kosmetycznym
Więcej o rekrutacji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez  Starostę Świeckiego Decyzją Nr 4322.1.2011 z dnia 24.08.2011r..

Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
podstawa programowa dla uczniów po dawnej szkole gimnazjalnej (3 lata nauki), oraz dla uczniów po 8-letniej szkole podstawowej (4 lata nauki)

Warunki przyjęcia:
wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
uiścić wpisowe
dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum
dostarczyć 4 zdjęcia
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:
– z internetu (stały dostęp)
– z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik mutimedialny)
– z biblioteki
– z siłowni
– z wyjazdów do teatru
– ze stypendium
– z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła  w całym okresie 
– z dopłat do wycieczek
– z pracowni komputerowych

Nauka trwa trzy lata i obejmuje następujące przedmioty:
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Wiedza o kulturze
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Godzina wychowawcza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym (do wyboru) oraz przedmioty dodatkowe z wybranego profilu

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Nowi uczniowie „Menedżera” rozpoczynając naukę w szkole otrzymali wyprawkę w postaci ekologicznych piórników z wyposażeniem, kompletu zeszytów oraz pendrivów dla uczniów technikum informatyki.

Otwarcie kawiarenki 2018

W ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, uczniowie brali udział w warsztatach filmowych – październik 2018

Działalność charytatywna – zbiórki dla Domu Dziecka w Chełmnie, Schroniska dla Zwierząt w Świeciu, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, Szymona i Mikołaja

Działania ekologiczne – projekt ekologiczny „Naturalne Świecie”

Działania ekologiczne – O ekologii dla najmłodszych w UM Świecie

Działania ekologiczne – „Sprzątanie Świata”

Działalność ekologiczna – „Niepodległościowe śmieciobranie”

Spotkanie z panem Pawłem Szopińskim – październik 2019

„Rzuć palenie” – akcja z listopada 2019 r.

Działania humanitarne – wyjazd do Fundacji „TARA” ratująca konie przeznaczone na rzeź.

Dni sportu 2019