Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych „OSKAR” dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum – nauka trwa cztery lata – szkoła kształci w systemie zaocznym, w zjazdach sobotnio-niedzielnych organizowanych co dwa tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:00. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/2/2004 z dnia 15 kwietnia 2004r.

Typ szkoły: liceum ogólnokształcące
Podbudowa programowa: gimnazjum

Warunki przyjęcia:
ukończone 18 lat
złożyć świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę
uiścić wpisowe
dostarczyć 3 zdjęcia

Nauka trwa 4 lata i obejmuje następujące przedmioty:

PLAN NAUCZANIA – ZAKRES ROZSZERZONY: HISTORIA I GEOGRAFIA
Język polski
Język obcy (angielski)
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Historia – zakres rozszerzony
Geografia – zakres rozszerzony