Liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym

Klasy o profilu wojskowym rozpoczęły funkcjonowanie w Zespole Szkół Menedżerskich we wrześniu 2014 roku. Początkowo zajęcia prowadzili oficerowie rezerwy Wojska Polskiego oraz instruktorzy Związku Strzeleckiego „Strzelec Wągrowiec” z oddziałem w Chełmnie. Obecnie szkoła zapewnia opiekę własnych instruktorów posiadających pełne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych – zarys historii i podstawy prawne funkcjonowania Wojska Polskiego, żołnierz polski – umundurowanie, wyposażenie, hierarchia służbowa, podstawy posługiwania się bronią, oraz zajęcia o charakterze praktycznym – elementy musztry, zielona taktyka, pierwsza pomoc w miejscu walki, elementy posługiwania się różnego rodzaju bronią palną. We wrześniu każdego roku uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w kilkudniowym obozie o charakterze kondycyjno – szkoleniowym. Dodatkowo uczniowie pełnią warty honorowe przy pomnikach w czasie świąt państwowych i narodowych oraz są głównymi uczestnikami podczas obchodów rocznicowych na Małym Rynku w październiku każdego roku.  

Więcej o liceum ogólnokształcącym
Więcej o rekrutacji

Udział i oprawa świąt państwowych i uroczystości lokalnych Mały Rynek – październik – masowe egzekucje na mieszkańcach Świecia w 1939 roku

Uczniowie klas mundurowych – udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych – marzec 2018

Integracja i obóz kondycyjno – szkoleniowy

Strzelnica w Rybieńcu – październik 2019

2018 – wyjazd do „miasteczka policyjnego” w Pile

25 stycznia 2020 r. uczniowie klas mundurowych wzięli udział w rekonstrukcji obrazującej powrót Świecia do Polski z okazji 100-lecia rocznicy odzyskania niepodległości.

Ćwiczenia linowe

„Tajemnice szyfrów”