Liceum ogólnokształcące o profilu policyjnym

Klasy o profilu policyjnym z Zespole Szkół Menedżerskich istnieją już od 6 lat. Dokładnie 1 września 2013 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w liceum ogólnokształcącym wybierając sobie dodatkowy profil w postaci zajęć związanych ze służbą policyjną. Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie mają charakter zajęć teoretycznych – m. in. podstawy prawa, zadania oficera dyżurnego, podstawy kryminalistyki, zarys historii  i podstawy prawne funkcjonowania policji, postępowanie w sprawach nieletnich itp., które są realizowane w salach lekcyjnych, oraz praktycznych w postaci zajęć terenowych – przeszukanie miejsca i zabezpieczenie śladów, pomiar prędkości pojazdów, itp. Zajęcia te są prowadzone przez czynnych zawodowo funkcjonariuszy w ramach zawartych porozumień z KP Policji w Świeciu oraz KP Policji w Chełmnie, w oparciu o wytyczne Komendanta Głównego Policji. Znaczną część zajęć, w tym elementy samoobrony, elementy musztry, zajęcia z taktyki zielonej, czy strzeleckie prowadzą instruktorzy z uprawnieniami, którzy są odpowiedzialni za coroczne wyjazdy na obozy kondycyjno – szkoleniowe. Młodzież uczestniczy również w pokazach tresury psów policyjnych, wyjazdach tematycznych i spotkaniach w ramach realizacji treści programowych. Nasi uczniowie pełnią także honorowe warty podczas świąt państwowych i narodowych, oraz są głównymi uczestnikami podczas obchodów rocznicowych na Małym Rynku w październiku każdego roku.

Więcej o liceum ogólnokształcącym
Więcej o rekrutacji

2015 – współpraca uczniów klas mundurowych z policja w ramach ćwiczeń – stop przemocy na stadionie.

Udział i oprawa świąt państwowych i uroczystości lokalnych Mały Rynek – październik – masowe egzekucje na mieszkańcach Świecia w 1939 roku

2018 – wyjazd do „miasteczka policyjnego” w Pile

Integracja i obóz kondycyjno – szkoleniowy

Integracja i obóz kondycyjno – szkoleniowy