Zagraj zdrowo na emocjach

Projekt „Zagraj zdrowo na emocjach” został zrealizowany z okazji Dnia Dziecka.

Każdy chętny do udziału w zabawie losował karteczkę z zadaniem lub sentencją.

Do realizowania były przeróżne aktywności m.in. przytul kogoś kto na to zasługuje, podziel się swoim sukcesem, zatańcz, zrób 5 przysiadów. itd.
Po zrealizowaniu zadania należało wypisać emocje które towarzyszyły przy wykonywaniu zadania.

Do udziału w zabawie przyłączyli się chętni uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Nagrodą był słodki poczęstunek w postaci wybranych owoców.

Cieszy fakt, że w akcji wzięła prawie cała społeczność menedżera.