Stypendium Dyrektora ZSM

13 stycznia w czwartek, nastąpiło wręczenie stypendiów dyrektora ZSM uczniom za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe.

Weronika Behrendt z klasy III Technikum Informatyki
Aleksandra Zielińska z klasy III Technikum Logistyki
Kaszubowska Julia z klasy III Liceum Ogólnokształcącego
Aleksandra Piotrowska z klasy III Liceum Ogólnokształcącego
Zuzanna Chmurzyńska z klasy IIA Liceum Ogólnokształcącego
Aleksandra Sypniewska z klasy IIA Liceum Ogólnokształcącego

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy a pozostałym uczniom życzymy identycznych osiągnięć pod koniec roku szkolnego.