Konferencja Samorządów Uczniowskich

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu, byli jedynymi przedstawicielami młodzieży naszego miasta podczas Konferencji Samorządów Uczniowskich, jaka odbyła się 26 listopada w Ciechocinku, w sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Centrum Kultury. Konferencję otworzyła pani Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa. Oprócz uczniów ze Świecia udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele szkół  m. in. z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. Konferencja została podzielona na trzy panele. Pierwszy, o charakterze wykładu, zatytułowano „Co młody człowiek odkrywa dzięki pracy w SU”. Druga część w formie panelu dyskusyjnego, w którym swoje doświadczenie uczestnikom przekazali przedstawiciele  Bydgoszczy i Torunia, dotyczyła aktywności uczniowskiej, a ostatnia – warsztatowa, wizji dobrego samorządu. Warto nadmienić, że w ostatniej części uczniowie mieli możliwość skonfrontowania zapisów w statutach szkół z obowiązującymi przepisami związanymi z szeroko rozumianą aktywnością młodych ludzi i ich wpływie na funkcjonowanie szkół. Roksana Nowak z Liceum, Aleksandra Zielińska i Emil Wardziński, oboje z Technikum Logistyki, uznali, że taki charakter spotkania, możliwość dyskusji i wymiany spostrzeżeń, dają możliwość rozwoju i faktycznego wpływu na działalność szkoły, dzięki większej świadomości młodego pokolenia co do przysługujących im praw w edukacyjnej rzeczywistości.