Integracja 2021

Od 1 do 3 września, jak co roku uczniowie klas pierwszych oraz klas mundurowych, uczestniczyli w obozie integracyjnym i kondycyjno – szkoleniowym w harcerskim ośrodku Pólko nad Zalewem Koronowskim. Pogoda dopisała, a ciepłe promienie słońca zachęcały do gier i zabaw integracyjnych na świeżym powietrzu. Po przypomnieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie rozpoczęli zabawę z wykorzystaniem laserowego paintballa, archery tag, czy mega piłkarzyków. Duch rywalizacji, zaangażowanie i chęć zwycięstwa mobilizowały każdą z drużyn do zwiększonego wysiłku.

W tym czasie grupa mundurowa doskonaliła swoje umiejętności z działań survivalowych,  technik linowych, taktyki zielonej, kamuflażu, czy budowy obozowiska leśnego.

Wszystkie grupy kończyły dzień z wyładowanymi bateriami, ale ciepła kąpiel i długi sen pozwoliły na regeneracje sił i ochoczą pobudkę na poranną zaprawę przed śniadaniem.

Pozytywna ocena wyjazdu wśród uczestników jednoznacznie potwierdza, że integracja nowych uczniów spełniła swój cel, a „nowi” mają już „starszych” znajomych w klasach mundurowych. Być może w przyszłym roku uda się przychylić do próśb uczniów i wydłużyć wyjazd integracyjny przynajmniej o jeden dzień.