Tłusty Czwartek 2021

W skromniejszym gronie, ale z zachowaniem namiastki tradycji naszej szkoły – Tłusty Czwartek 2021