Zakończenie roku szkolnego

Drodzy uczniowie
Zakończenie roku szkolnego dnia 26 czerwca w SALI nr 9, w godzinach:

II LOT – wychowawca mgr B. Suchomska – 9.00 – 9.20

I LOP – wychowawca mgr J. Syta – 9.30 – 9.50

I LOG – opiekun mgr P. Krzyżanowski -10.00 – 10.20

I TP – wychowawca mgr wicedyrektor K. Szczepańska – 10.30 – 10.50

I TG – wychowawca mgr inż. M. Ziółkowski – 11.00 – 11.30

III TI – wychowawca mgr H. Bocian – 11.35

Świadectwa można także odebrać w późniejszym terminie od poniedziałku 29 czerwca w godzinach pracy sekretariatu.