Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych – informacje

Szanowni uczniowie klas III LO i IV Technikum
Odbiór świadectw od piątku 24 kwietnia.
LO w godzinach 9.00 – 10.00
Technikum w godzinach 10.00 – 11.00

Przebieg:
– wydawanie świadectw w holu szkoły na parterze – przebywają po 2 osoby,
– jedna odbiera świadectwo druga oczekuje w wyznaczonym miejscu,
– proszę stawać obok siebie zbyt blisko na chodniku przed szkołą – wyznaczymy miejsca oczekiwania,
– konieczności posiadania maseczek i rękawiczek,
– oczekiwania na swoją kolejkę w spokoju,
– proszę na rozliczenie zaległości ze szkołą – książki, stroje,
czesne, itp.

Staramy się w ten sposób przeciwdziałać nawet niezbyt dużej kumulacji osób przed szkołą.