Stypendia Prezesa Rady Ministrów

2 grudnia 2019 r. Natalia Blas i Jakub Kriewald uczniowie ZSM odebrali z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika stypendia premiera za wysokie wyniki w nauce.