Zajęcia na profilu wojskowym

Jak zabezpieczyć siebie lub współtowarzysza w przypadku konieczności zjazdu za pomocą lin? Jaki zastosować węzeł, aby był on bezpieczny i spełnił swoją rolę? Takich umiejętności nabywali uczniowie klasy wojskowej na kolejnych zajęciach profilowych.