Obóz integracyjny w Pólku

Od 2 do 4 września w harcerskim ośrodku „Pólko” 94 uczniów „Menedżera” brało udział w integracyjnym obozie klas pierwszych oraz obozie kondycyjno – szkoleniowym uczniów klas o profilu policyjnym i mundurowym. Pierwszy dzień to budowa obozu, zakwaterowanie „cywili” oraz pierwsze zajęcia z instruktorami. Po kolacji dyrektor szkoły zapoznał uczniów klas pierwszych z statutem i regulaminem szkoły, omówił szkolne systemy oceniania oraz punktowy system oceniania zachowania. W trakcie obozu uczniowie brali udział w grach i zabawach integracyjnych, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem instruktorów z OSP Ratownik. W ramach ćwiczeń przewidzianych dla profili mundurowych uczniowie zaliczyli podstawy ratownictwa wodnego, strzelectwa i samoobrony, survivalu, technik interwencyjnych oraz symulację strzelecką z wykorzystaniem replik ASG. Natomiast w ramach rekreacji brali udział w zajęciach z paintball-u zwykłego i laserowego, kajaków i w turnieju megapiłkarzyków.  Wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczyli także w spotkaniu z komendantem Straży Miejskiej w Świeciu panem Romanem Witt, który poruszył zagadnienia związane z bezpieczeństwem, w tym z cyberprzemocą i cyberprzestępstwami. Cieszymy się, że uczniowie bardzo pozytywnie wspominają wyjazd i jednogłośnie stwierdzili, że taka integracja jest najlepszym sposobem na poznanie nowych kolegów i koleżanek w nowej szkole.