Informacja dla rodziców absolwentów szkoły podstawowej

Lista podręczników do klasy I szkoły ponadpodstawowej dla uczniów po

szkole podstawowej.

1. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Część 1. Starożytność, średniowiecze”.

Katarzyna Budna, Beata Kapela – Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław

Zaporowicz, Tomasz Zieliński.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

2. Matematyka z plusem 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek

Lech- dla Liceum Ogólnokształcącego

Matematyka z plusem 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Gdańskie

Wydawnictwo Oświatowe. Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech – dla Technikum

3. Fizyka1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Adam Ogaza.

Wydawnictwo OPERON.

4. Biologia na czasie 1. B. Januszewska- Hasiec, J. Kobyłecka, J. Pawłowski, R. Stencel. Poziom

podstawowy. Karty pracy. Nowa Era.

Biologia na czasie 1. A. Helmin, J. Holeczek. Poziom podstawowy. Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era.

Biologia na czasie 1. A. Helmin, J. Holeczek. Poziom podstawowy. Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era.

5. Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Roman Malarz, Marek Więckowski.

6. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum. Anna Kryczyńska – Pham „Effekt 1” WSiP

7. „To jest chemia 1” Chemia ogólna i nieograniczona. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i

technikum. Zakres podstawowy. Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nowa Era

8. Barbara Boniek Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. OPERON

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do nauki zawodu – Bukała Wanda, Szczęch Krzysztof. WSiP

10. Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Marcin Pawlak,

Adam Szweda. Zakres podstawowy. Nowa Era

 11. W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i

technikum. Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz. Zakres podstawowy. Nowa Era.