Procedury obowiązujące w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie
Informujemy, że zgodnie z wytycznymi K-P Kuratora Oświaty skrzynka
na anonimową korespondencję i sygnały od Rodziców/Opiekunów
znajduje się naprzeciw sekretariatu (parter budynku)