Święto Niepodległości (11 listopada 2018)

Sto lat dla Niepodległej

        

       9 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 w nawiązaniu do daty 11 listopada 1918 roku, uczniowie

naszej szkoły wraz z innymi uczniami szkół w całej Polsce uroczyście odśpiewali cztery zwrotki hymnu

państwowego.

      11 listopada odbyła się Warta Honorowa przy pomniku na starym cmentarzu

oraz przy pomniku na Dużym Rynku.