Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018 – 2019 ( 19 czerwca 2019 )

19 czerwca o godzinie 9.00 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZSM. Kameralny charakter

uroczystości, która odbyła się na terenie szkoły, stał się faktycznie rodzinnym zakończeniem zajęć dla uczniów.

Nagrody stypendialne dyrektora za wyniki oraz nagrody za zaangażowanie w życie szkoły i środowiska

lokalnego, podziękowania dla wychowawców i nauczycieli dopełniły część oficjalną tej uroczystości.