Wyjazd integracyjny oraz obóz szkoleniowy klas mundurowych (3 – 5 września 2018)

Od 3 do 5 września trwał w tym roku obóz kondycyjno – szkoleniowy klas mundurowych oraz obóz integracyjny uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Menedżerskich. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, ALFA – wyższy poziom trudności oraz DELTA – umiarkowany poziom. Uczniowie poznawali i pogłębiali tajniki zielonej taktyki, elementy taktyki pola walki, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów na wynoszenie rannych z pola walki. Największe zainteresowanie budziły zajęcia linowe oraz nocne zajęcia taktyczne zakończone marszem w mundurach przez wody zbiornika koronowskiego. Opatrywanie ran w ramach udzielania pierwszej pomocy, które w realistyczny sposób przygotował jeden z instruktorów, stanowiło dodatkową atrakcję, a cały wyjazd podsumowano wspólnym ogniskiem i śpiewami ostatniego dnia obozu.