Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

 

1. Egzamin maturalny poprawkowy – wtorek 21 sierpnia 9.00 (obecność na godzinę 8.45)
2. Egzaminy poprawkowe – 30 sierpnia (czwartek)
– część pisemna – 9.00 – 9.45
– część ustna – 10.30 – 11.15