Pył, kurz i błoto, czyli obóz kondycyjno – szkoleniowy „Menedżera”

Pył, kurz i błoto, czyli obóz kondycyjno – szkoleniowy „Menedżera”

Jak co roku uczniowie klas o profilu policyjnym oraz wojskowym a także uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w obozie kondycyjno – szkoleniowym oraz integracyjnym. W tym roku miejscem zdobywania nowych doświadczeń z zakresu technik samoobrony, posługiwania się różnymi rodzajami broni, taktyki czarnej oraz technikami survivalowymi był harcerski ośrodek „Pólko” nad Zelewem Koronowskim. W ciągu trzech dni nowi uczniowie „Menedżera” oraz doświadczeni uczniowie klas mundurowych brali udział w zajęciach prowadzonych przez wyspecjalizowanych instruktorów. Oprócz wspomnianych już wcześniej ćwiczeń uczniowie doskonalili umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zabezpieczaniem terenu w przypadku klęsk żywiołowych, elementami musztry oraz taktyki prowadzenia działań rozpoznawczych w terenie. Te kilka dni pozwoliły uczniom klas pierwszych zintegrować się i wzajemnie poznać, a starszym rocznikom pogłębić i utrwalić posiadane umiejętności i wiedzę.