Zajęcia na temat profilaktyki uzależnień

Zajęcia na temat profilaktyki uzależnień

Pod koniec kwietnia odbyło się w naszej Szkole spotkanie z Instruktorem Terapii Uzależnień, Panem Czesławem Malinowskim. Gościnnie poprowadził zajęcia z klasami I LO i II LO. Spotkanie trwało 2 godziny lekcyjne w ramach wiedzy o społeczeństwie.  Pan Czesław obecnie jest studentem Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi i pisze pracę magisterską o profilaktyce przeciwalkoholowej wśród młodzieży licealnej. Uczniowie wypełniali anonimową ankietę, której wyniki będą użyte do badań nad podjętą problematyką. Nawiązała się również ciekawa dyskusja o uzależnieniach w środowisku szkolnym.