Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Dnia 1 marca 2017 roku o godz. 10:00 odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram wybory”. Wzięło w nim udział 13 osób z klasy II LO, II TA oraz III LO. Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z zakresu prawa wyborczego określone w ustawie  z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Testy dostarczone przez Delegaturę zawierały 25 pytań. Po zakończeniu etapu szkolnego Uczestnikom i opiekunowi – mgr Małgorzacie Hawełko zostały wręczone materiały promocyjne Krajowego Biura Wyborczego.  Dziękujemy za uczestnictwo i życzymy powodzenia w zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego !