Ferie z mundurem

Ferie z mundurem

Informacja dla wszystkich chętnych uczniów ZSM dotycząca zajęć

„Ferie zmundurem”.

Od 30 01 do 10 02 2017, w godz. 10 – 14, budynek dawnego WKU

(żółty budynek z banerami ZSM)

djmedia:16