Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

Dnia 5 stycznia 2017 roku o godz. 8:00 odbył się Ogólnopolski Konkurs  Historyczny „Krąg”. Udział w nim wzięli Uczniowie klasy I LO, II LO, II TA, III TOŚ  oraz IV T. Łącznie do konkursu przystąpiło 17 osób. Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań testowych z okresu II Rzeczpospolitej. Na udzielenie odpowiedzi Uczniowie mieli 45 minut.  Test był rozwiązywany metoda jednokrotnego wyboru, składał się z 30 pytań zamkniętych oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi. Test był rozwiązywany pod nadzorem nauczyciela – mgr Małgorzaty Hawełko. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31.04.2017 r. Dziękujemy za czynne uczestnictwo w Konkursie i trzymamy za Wszystkich kciuki !!!