Geotermia Grudziądz

Wyjazd – Geotermia Grudziądz

Geotermia Grudziądz to kolejne miejsce, w którym uczniowie technikum związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mieli możliwość zapoznania się z metodami i sposobami wykorzystania ciepłych źródeł geotermalnych i solankowych. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili „serce” leczniczego kompleksu, w tym pompy, urządzenia filtrujące, systemy kontrolne oraz zbiorniki solankowe. Za niezwykle ciekawy wykład bardzo serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi Sworowskiemu a za umożliwienie zwiedzania kompleksu panu Piotrowi Drzymalskiemu, prezesowi Geotermia Grudziądz.