„GEOSIGMA”

„GEOSIGMA”

Dnia 16 grudnia 2016 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu geograficzno – matematycznego „GEOSIGMA”. Pięcioosobowe zespoły klasowe musiały się zmierzyć z testem wiedzy z wyżej wymienionych przedmiotów. 

WYNIKI

I MIEJSCE – DRUŻYNA Z KLASY II TB
II MIEJSCE – DRUŻYNA Z KLASY II TA
III MIEJSCE – DRUŻYNA Z KLASY II LO