Stypendyści Prezesa RM

Stypendyści Prezesa RM

Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik z uczniami Zespołu Szkół Menedżerskich

Wicestarosta Barbara Studzińska z nagrodzonymi stypendystami

W czwartek 24 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone dyplomy uczniom – stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazło się czworo uczniów naszej szkoły: Daria Drzycimska – uczennica  Technikum Logistyki, Weronika Rzymek – uczennica Technikum Hotelarstwa, Paweł Piotrowski – uczeń Technikum Informatyki, oraz nieobecna Sara Zwiewka – uczennica Technikum Ochrony Środowiska. Wszystkim nagrodzonym, ich rodzicom, oraz nauczycielom składamy serdeczne gratulacje.