To już drugie spotkanie z filmem w ramach projektu Nowe Horyzonty!

To już drugie spotkanie z filmem w ramach projektu Nowe Horyzonty!

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu ,,Filmoteka szkolna. Nowe horyzonty edukacji filmowej”, przy współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, maturzyści Zespołu Szkół Menedżerskich – jedynej szkoły ponadgimnazjalnej w Świeciu, która podjęła współpracę –  rozpoczęli swoją siedmiomiesięczną ,,przygodę z filmem”. Projektowane filmy staną się również przedmiotem wnikliwej analizy podczas zajęć z języka polskiego, co może zaowocować podczas egzaminu maturalnego z tegoż przedmiotu.