Rozmowa z biznesmenem

Rozmowa z biznesmenem

W dniu 18.11.2016r. odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z projektu Otwarta Firma. Zaproszonym gościem był właściciel Vistula Hotel w Świeciu Pan Szymon Wacławik, który opowiedział, jak być dobrym przedsiębiorcą. Zwrócił uwagę na prawidłowe rozpoznanie potrzeb rynku, konkurencję i współpracę z innymi firmami zewnętrznymi. Opowiedział jak wygląda rekrutacja pracowników i wielu innych ważnych z punku widzenia prowadzenia działalności aspektach.