Konkurs szkolny z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych

Konkurs szkolny z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych

26.09.2016 r. odbył się konkurs szkolny z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Rywalizacja społeczności szkolnej miała na celu ukazanie różnorodności językowej, kulturowej krajów Europy, kształtowanie postawy zrozumienia oraz tolerancji, propagowanie idei nauki języków obcych, pogłębianie wiedzy na temat kultury i historii Europy, przełamywanie barier językowych.Zadaniem każdej drużyny, pod przewodnictwem wychowawcy klasy, było tematyczne udekorowanie sali lekcyjnej z uwzględnieniem symboli państw, najważniejszych atrybutów, znanych postaci itp. Dodatkowo należało przygotować występ artystyczny w wybranym języku. W konkursie wzięło udział 8 klas i wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz perfekcją wykonanych zadań dzięki wsparciu ich wychowawców, najlepszymi jednak okazały się 3 drużyny reprezentujące poszczególne klasy.

Organizator konkursu (mgr Dawid Chyłła) wraz z komisją konkursową (mgr Justyna Michna, mgr Hanna Bocian, mgr Marlena Wojciechowska) przyznali I miejsce klasie IV T (prezentacja Włoch, wychowawca klasy: mgr Karolina Kwaśniewska) oraz II miejsce (ex aequo) klasie II TA (prezentacja Niemiec, wychowawca klasy: mgr Mirosława Krupa) i uczniom klasy III LO (prezentacja Wielkiej Brytanii, wychowawca klasy: mgr Joanna Syta).