Integracja klas pierwszych

Integracja klas pierwszych

W dniach 05-07.09.2016 r. odbył się wyjazd integracyjny klasy I Liceum Ogólnokształcącego oraz I Technikum Informatyki do Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie nad Jeziorem Starogrodzkim. W Ośrodku Wypoczynkowym Uczniowie byli pod opieką wychowawców: mgr Małgorzaty Hawełko oraz mgr Anny Stawarz. Nauczycielem wspomagającym był Pan mgr Dawid Chyłła, który również przez cały okres integracji nie opuszczał Ośrodka. Wyjazd miał na celu poznanie się wzajemne Uczniów klas pierwszych, poznanie z wychowawcą oraz opracowanie wstępnej diagnozy sytuacji wychowawczej w swojej klasie. W czasie 3 dniowego pobytu Uczniowie spotkali się z Dyrektorem Szkoły, zapoznali się z podstawowymi dokumentami Szkoły, z zagrożeniami związanymi z wejściem w życie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z samoobrony prowadzonych przez 2 instruktorów Radosława Górę i Tomasza Zieniewicza. Pan Tomasz ukończył Szkołę Snajperów w Toruniu. 7 września Uczniowie również wzięli udział w  zajęciach z instruktorami Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik. Dla lubiących zabawę i taniec zorganizowana została również dyskoteka. W czasie trwania tego wyjazdu udało się zrealizować  zamierzone cele, a pierwszoklasiści dobrze się poznali.