Korzyści ucznia ZSM

Korzyści ucznia w ZSM

  1. Zespół Szkół Menedżerskich to „kameralna” szkoła, w której praktycznie wszyscy znają wszystkich. Nawet będąc w pierwszej klasie masz znajomych i przyjaciół w klasach starszych poznanych podczas obozu integracyjnego i obozów szkoleniowo – kondycyjnych, w których uczestniczą uczniowie klas mundurowych profilu policyjnego i wojskowego;

  2. Nieliczne klasy, dzięki czemu komfort nauki jest znacznie wyższy niż w innych szkołach. Klasy liczą do 20-tu uczniów a zajęcia zawodowe odbywa się w grupach liczących nawet po kilka osób. Jakość przekazywanej wiedzy i czas poświęcony przez nauczyciela danemu uczniowi jest znacznie większy niż w pozostałych szkołach;

  3. Wysoki stopień indywidualizacji pracy z uczniem, co potwierdziło badanie ewaluacyjne w okresie maj – czerwiec 2016 roku. Raport z ewaluacji przeprowadzony w dniach 23 maj 20 czerwca 2016 roku przez wizytatorów Z. Blinkiewicz oraz A. Wnorowski – wersja skrócona raportu znajduje się na WWW.npseo.pl

  4. Nieobowiązkowe zadania domowe wprowadzone od roku 2017 – 2018 i zmodyfikowane w roku szkolnym 2018 – 2019 To „innowacje” polegające na obowiązkowych zadaniach domowych tylko z przedmiotów maturalnych. Dlaczego na to pozwalamy? Kiedy w danym tygodniu uczeń musi przygotować się do pracy klasowej z języka angielskiego oraz napisać rozprawkę z języka polskiego, zadanie domowe z geografii może nieco poczekać. Uczeń ma możliwość wrócić do niego w terminie kiedy ma więcej czasu i wówczas zostanie ono wykonane na właściwym poziomie. Nie promujemy odrobienia zadania domowego tylko w celu uniknięcia oceny niedostatecznej, ale chcemy doceniać wkład i zaangażowanie ucznia w wykonywane zadań na jak najwyższym poziomie.

  5. Zaświadczenia i certyfikaty – posiadamy prawo do wystawiania zaświadczeń honorowanych podczas egzaminów wstępnych do szkół policyjnych, dzięki realizacji programom nauczania wskazanych przez Komendę Główną Policji. Dodatkowo uczniowie zdobywają umiejętności potwierdzane certyfikatami wystawianymi przez instruktorów prowadzących szkolenia.