Strona w budowie

Informacja z dnia 26 marca 2020 r.
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach dla dorosłych, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. Można także przesłać na adres sekretariat@zsm-swiecie.pl swoje maile do dalszego kontaktu.

Zespół Szkół Menedżerskich
ul. Żwirki i Wigury 6
86-105 Świecie
tel./fax 52 33 24 356
tel. 52 33 24 456
sekretariat@zsm-swiecie.pl

Wpłaty:
Konto bankowe: SZKOŁY DZIENNE
Zespół Szkół Menedżerskich
ul. Żwirki i Wigury 6
85-105 Świecie
Numer konta:
09 2490 0005 0000 4600 5506 1732

Konto bankowe: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Zespół Szkół Licealnych i Policealnych
ul. Żwirki i Wigury 6
85-105 Świecie
Numer konta:
09 2490 0005 0000 4600 9505 3280