Previous Next Play Pause
Studniówka 2018 Studniówka 2018
Fundacja Tara Schronisko dla Koni Fundacja Tara Schronisko dla Koni
Tłusty czwartek i stypendia na ferie Tłusty czwartek i stypendia na ferie
Uroczystość związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości Uroczystość związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości
Życzenia Życzenia

Technikum Informatyki 

ti (7)
ti (9)
ti (1)
ti (13)
ti (5)
ti (11)
ti (2)
ti (3)
ti (4)
ti (10)
ti (6)
ti (8)
ti (12)
Previous Next Play Pause

Technik informatyk to kierunek, który umożliwia przygotowanie do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki, w której mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiebiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Absolwent ma możliwość znalezienia pracy na stanowiskach takich jak: adminitrator sieci komuterowych, projektant systemów komputerowych, programista itp.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej  nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/1/2005 z dnia 26 września 2005r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 351203

Kwalifikacje:

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:

- z internetu (stały dostęp)

- z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)

- z biblioteki (skomputeryzowanej)

- z siłowni

- z wyjazdów na wycieczki

- z wyjazdów do teatru

- ze stypendium

- z ubezpieczeń, których koszty ponosi szkoła w całym okresie nauczania

- z dopłat do wycieczek

- z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język francuski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Geografia

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej

Sieci komputerowe

Witryny i aplikacje komputerowe

Systemy baz danych

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Administracja bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w branży informatycznej, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w technikum).